Komentáře ke skladbám

Co je krásy na světě

Cyklus Co je krásy na světě Ivo Bláhy na texty Jana Čarka je názorným dokladem, jak i na poli natolik „provětralého“ žánru, jakým je dětská sborová píseň, lze stále hledat a nacházet nové, výrazově odvážnější hodnoty. (O galakoncertu AHUV 29. 3. 2012, Sál Martinů - Hudební rozhledy 05/12 - Július Hůlek)

__________________________________________________________________________________________________________________________

Ivo Bláha: ŽIVÁ VODA - písničky pro sbor mladších dětí a klavír (2001)

"Živá voda je cyklem devatera písniček pro dětský sbor. Ve všech se zpívá o vodě, která se nám tu předvádí v nejrůznějších svých proměnách: od nebeské duhy a ledových krup přes plíživou mlhu, slanečkové moře, honící se mraky, rampouchové píšťaly až po diamantovou rosu a čistotymilovný sníh. A kdo vydrží poslouchat až do konce, dozví se i o úplně novém druhu zmrzliny. Part sboru je prostý, jedno- až dvouhlasý, klavír se snaží pomáhat vykreslit rozmanité podoby vodního živlu, jak jen to svede." (Komentář autora)

 

Living Water - wonderful cycle of children's song  In a medium in which too often one is confronted with music of little fantasy and imagination and panders to the lowest common denominator here is an example of a fine, mature composer bringing personality, sensitivity, craft and originality to writing music for children. From the original series of  9 Czech songs for children (also on the Sibmusic site) the above three songs have been translated into English. They are lovely miniatures; each song very individual sounding. Despite the necessary constraints in vocal tessitura the composer paints the texts with tuneful melodies, vocal effects and evocative piano accompaniments full of rhythmic delights.

     In the light of this wonderful cycle of children's songs one must continue to lament the present state of elementary school singing where all too often the children sing the latest pop songs with karaoke-like tape recorder accompaniments - all to the detriment of their music education and to the delight of the mass market music publishers. Date 31st Jan 2003, Reviewer Jay Anthony Gach

Závěrečný sborový koncert jubilejního 25. ročníku festivalu DNY SOUDOBÉ HUDBY 2014

 Ve středu 26. listopadu 2014 v 19:30 hod. uzavřela Společnost českých skladatelů AHUV Sborovým koncertem jubilejní 25. ročník festivalu DNY SOUDOBÉ HUDBY 2014.             Prvním autorem Sborového koncertu byl Ivo Bláha (*1936) a výběr z jeho devítidílného cyklu písniček pro sbor mladších dětí a klavír na texty Václava Fischera Živá voda z roku 2001. Jméno Iva Bláhy je v dětském sborovém světě obecně známé. Ze starších skladeb si můžeme připomenout např. jeho cykly Co je krásy na světě, Říkadla, Nevídáno, Něco pro uši, Písničky s věnováním, Beruška, hroch a počitadlo nebo sborové skladby Jizerka, Sedmikráska, Cvrčci, Koťata aj. (Podrobnější informace o skladbách autora vzniklých po roce 1990 najdete též na www.jirikolar.cz.) Ivo Bláha o svém premiérovaném cyklu říká: V cyklu „Živá voda“ se zpívá o vodě v jejích nejrůznějších proměnách – od nebeské duhy a slanečkového moře přes diamantovou rosu a rampouchové píšťaly až po čistotymilovný sníh. Sborový part je prostý, jednohlasý, klavír pomáhá dokreslit různé podoby vodního živlu, jak jen to svede. – Úlohy prvého provedení pěti částí tohoto cyklu (Duha – Moře – Rosa - Rampouchy – Sníh) se ujalo více než padesátičlenné přípravné oddělení Sborového studia Zvoneček Zvonečky se sbormistryní Jarmilou Novenkovou. Vcelku jednoduché jednohlasé vtipné písně zvládl sbor s intonační jistotou, smyslem pro dynamickou ozvěnu a přirozeným dětským půvabem. Věřím, že si malí zpěváčci brzy osvojí a zamilují celý cyklus, vstřebají do svých hlásků z rukou a tváře dirigentky ještě působivější výrazovou pointu jednotlivých minipříběhů a přitáhnou k interpretaci tohoto cyklu i další dětské sbory. Domnívám se, že cesta, kterou kráčí Ivo Bláha ve své tvorbě pro děti, je velice správná a měla by v podstatě platit i pro sborovou tvorbu určenou dalším druhům neprofesionálních pěveckých sborů. Zpěváci si chtějí zazpívat, prožít společně hudbu bez velkých stresů, jaké přinášejí složité intonační postupy, neobvyklé pěvecké, harmonické nebo rytmické problémy. Kompoziční modernost a originalitu je možné svěřit hudebnímu nástroji nebo instrumentálním kombinacím. V této souvislosti bych rád vyzdvihl právě nápaditost a barevnost klavírního doprovodu tohoto Bláhova cyklu i jeho skvělou interpretaci (Adéla Donovalová). - Prof. PaedDr. Jiří Kolář - 27. 11. 2014

*  *  *

Závěrečný osmý večer (26.11.2014., sál Martinů) ...... otevřel pětidílný výběr písniček pro sbor mladších dětí a klavír Ivo Bláhy Živá voda na texty Václava Fischera. Bylo až dojemné sledovat, jak dobře jej děti zazpívaly (za entuziasticky stimulujícího vedení sbormistryně Jarmily Novenkové s klavírním doprovodem Adély Donovalové), jak citlivě autor cyklus napsal. - HR 01 2015, Július Hůlek

*  *  *

Vysokou laťku nasadily děti z oddělení „Zvonečky“ sborového studia Zvoneček Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy pod vedením sbormistryně Jarmily Novenkové. Na jakou skladbu padneš její zrak, ta se dočká precizního nastudování a dokonalého provedení. Dnešním šťastným se stal Ivo Bláha (1936) a jeho Živá voda (z cyklu devatera písniček o vodě a jejích různých proměnách pro sbor mladších dětí a klavír na slova loni zesnulého básníka Václava Fischera. Paní sbormistryně si kvůli omezeným časovým možnostem vybrala pět částí: Duha – Moře – Rosa - Rampouchy – Sníh). Komentáře netřeba -stačí jen: Pohádka a pohlazení po duši. U klavíru seděla Adéla Donovalová – také „odchovankyně“ sboru.

(O koncertu 26.11.2014– Psalterium ročník 9, č. 1/2015 - Viktorie Sládková) 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Čtvrtý koncert 27. ročníku Dnů soudobé hudby, uskutečněný 9. listopadu v pražském sále Martinů, byl zajímavý nejen premiérovými provedeními skladeb uvedených autorů, kteří navíc v tištěném programu dostali příležitost k stručnému popisu své skladby,  ale z podstatné míry i účinkujícími interprety. Již nástup Přípravného dětského sboru Kantilénka ze ZUŠ Křtinská, který představil čtyři závěrečné části cyklu Živá voda  (Kroupy, Mlha, Zmrzlina, Mraky) Ivo Bláhy  (1936), byl krásným zážitkem. Děti pod vedením I. Glaserové  s klavírním doprovodem K. Konopové  byly mj. přesvědčivým důkazem vysoké úrovně jak dětských sborů, tak odborné práce pedagogů našich zušek. Uvedené písně jsou skladby průzračně srozumitelné, se stručnými, výstižnými a zvukomalebnými prvky jak v klavíru, tak ve sboru. Každá písnička svou náladou zřetelně děti oslovovala, včetně hravého nápadu s deštníčky v závěru. Věřím, že tento cyklus bude mít úspěch jak u dětí, tak u dalších dětských sborů. (HARMONIE - Pravoslav Kohout.)