Vokální skladby

Sentence o životě, smrti a věčném času pro mužský sbor a cappella - tři sbory na latinské texty - 1966 (I. Cras, cras, II. Contra vim mortis, III. Tempus aeternum, dur. 12´). Prem. 20. 4. 1968 Klub SČS Besední Praha, Pěvecký sbor Čs. rozhlasu -  dir. Milan Malý. Notový materiál: HAMU Praha;

________________________________________________________________

Moravské kolébavky - hudební obrázky na lidové písně pro soprán, flétnu a klavír - 1982 (1. Holi beli, 2. Huli beli, 3. Hulaj nynaj, dur. 14´). Prem. 29. 9. 1983 foyer Sjezd. sálu Paláce kultury Praha, D. Šounová-Brouková - soprán, L. Mikule – flétna, J. Pokorný - klavír. 

Videozáznam koncertního provedení v Maďarském kultur. středisku Praha 17. 10. 2012 - G. Eibenová, J. Bošková, I. Kahánek: 

https://www.youtube.com/watch?kq0u9x7ucqk

Noty: https://www.scoreexchange.com/scores/39023.html

_________________________________________________________________

Poselství Praha - Tokio – 1998, verze pro smíšený sbor a cappella (slova Václav Fischer; 1 věta, dur. 5´);

_______________________________________________________________________

    Archiv autorových partitur a nahrávek:   

    https://www.scoreexchange.com/search?q=Ivo+Blaha

Poznámka: Interpreti, kteří hodlají některou ze zmíněných skladeb nastudovat, mohou získat notový materiál zdarma, kontaktují-li autora

Note: Performers, who want to play some mentioned pieces, can obtain sheet music free, if they contact author

___________________________________________________________________