Orchestrální skladby

Koncert pro orchestr - 1958 (I. Andantino, II. Allegro, III. Vivace, dur. 18´). Prem. 23. 4. 1958, Dvořákova síň Domu umělců Praha, Symf. orchestr Čs. rozhlasu Praha - dir. Jos. Hrnčíř;

_______________________________________________________

Koncert pro bicí nástroje a symfonický orchestr - 1964 (1 věta, dur. 13´). Prem. 16. 2. 1965 Dvořákova síň Domu umělců Praha, I. Kieslich, P. Šprunk, VI. Vlasák - bicí, Symf. orchestr FOK - dir. V. Smetáček;

________________________________________________________________

Koncert pro housle a orchestr - 1968 (1 věta, dur. 16:20). Prem. 2. 3. 1970 – Týden nové tvorby, Dvořákova síň Domu umělců Praha, Pavel Prantl - housle, Symf. orch. Čs. rozhlasu - dir. Zbyněk Vostřák. Live nahrávka: Čs. rozhlas Praha, LP Supraphon 1970;

_________________________________________________________________

Sinfonia „Per archi" - 1977 (1 věta, dur. 18:40). Prem. 11. 3. 1978 – Týden nové tvorby, Dvořákova síň Domu umělců Praha, PKO - dir. Jiří Válek. Live nahrávka: LP Supraphon 1978. Významné provedení: 21. 1. 2003, Dvořákova síň Rudolfina Praha, Talichův komorní orchestr - dir. Tomáš Netopil; partitura a nahrávka: https://www.scoreexchange.com/scores/133412.html

_________________________________________________________________

Bergamasca - symfonické scherzo - 2000 (1 věta, dur. 10:30). Prem. 21. 3. 2003 Sál Martinů, Lichtenštejnský palác Praha, Filharmonie Hradec Králové - dir. J. Hrůša. Studiová nahrávka: Č. rozhlas Plzeň, Plzeňská filharmonie - dir. Hynek Farkač, 20. 11. 2003; partitura a nahrávka: https://www.scoreexchange.com/scores/14044.html

_________________________________________________________________

Ornamenty pro klavír a orchestr - 2003 (1 věta, dur. 18´). Prem. 14. 3. 2004 - Pražské premiéry, Dvořákova síň Rudolfina Praha, Daniel Wiesner - klavír, Severočeská filharmonie Teplice - dir. Charles Olivieri-Munroe. Živá nahrávka premiéry: Triga, Praha 2004, studiová nahrávka: 25. 1. 2006 - Č. rozhlas Plzeň, Daniel Wiesner, Plzeňská filharmonie, dir. Jar. Vodňanský; partitura a nahrávka: https://www.scoreexchange.com/scores/21656.html

Videoscore: https://youtu.be/DAKLWfFNJBI

_________________________________________________________________

Cyklorama pro symfonický orchestr – 2005 (1 věta, dur. 34´). Prem. 24. 3. 2006 - Pražské premiéry, Dvořákova síň Rudolfina Praha, Česká filharmonie - dir. Zd. Mácal. Živá nahrávka premiérového provedení: Triga, Praha 2006; partitura a nahrávka: https://www.scoreexchange.com/scores/136746.html

_________________________________________________________________

Aeroterapie - léčba dechem pro dechovou harmonii a bicí / Air Therapy -Treatment by Breath for wind and percussion - 2008, (1 věta, dur. 12´). Prem. 21. 3. 2009 - Pražské premiéry, Dvořákova síň Rudolfina Praha, Symfonický dechový orchestr Hudby Hradní stráže a Policie České republiky – dir.  V. Blahunek. Živá nahrávka: Č. rozhlas. Videozáznam koncertu Filharmonie Brno, Wanieck Gallery - dir. Aleksandar Markovič 14. a 15. 9. 2010: Česká televize. Orchestrální materiál: Triga, Praha 2010; partitura a nahrávka: https://www.scoreexchange.com/scores/136810.html

Video: https://youtu.be/EoW6UWzLov0

_________________________________________________________________

Passacaglia na téma J. S. Bacha pro violoncello a smyčce – 2011 (1 věta, dur. 17´). Prem. 28. 11. 2011 - Dny soudobé hudby, Sál Martinů, Lichtenštejnský palác Praha, Michal Kaňka – violoncello, Orchestr Berg – dir. Peter Vrábel. Živá nahrávka: Č. rozhlas 2011; partitura a nahrávka: https://www.scoreexchange.com/scores/133416.html, videozáznam premiéry: https://www.youtube.com/watch?v=0RqQ9aM7kJY

_________________________________________________________________

Orbis musicus pro tři kytary a komorní orchestr – 2011 (1 věta, dur. 13:30). Prem. 26. 11. 2012 - Dny soudobé hudby, Sál Martinů, Lichtenštejnský palác Praha, Tomáš Honěk, Matěj Freml, Patrick Vacík – kytary, Bohemian Symphony Orchestra Prague – dir. D. Lukáš. Živá nahrávka: Č. rozhlas 2012; partitura a nahrávka:  https://www.scoreexchange.com/scores/137213.html,  videozáznam premiéry: https://www.youtube.com/watch?v=wA7OYte4PuM

_________________________________________________________________

Juliana - tarantella pro dechový orchestr - 2016 (1 věta, dur. 6:35). Prem. 19.11.2017, Castle Guard and Czech Police Orchestra – conductor Václav Blahunek. Score and parts: https://www.scoreexchange.com/scores/195292.html. Videozáznam premiéry: https://youtu.be/D4Oqj7ibHdA

_________________________________________________________________

Zámecká sita pro smyčcový orchestr a bicí / Castle suite for string orchestra and percussion - 2016, dur. 7 min. www.scoreexchange.com/scores/187686.html

1. Fanfáry / Fanfare

2. Tanec / Dance

3. Nokturno / Nocturne

4. Turnaj / Tournament

Premiéra 21.12.2016 - Praha, Novoměstská radnice, Komorní orchestr ZUŠ Lounských, dir. Lada Bendová. Video: https://youtu.be/9UNftwDcW0s

Score and parts: https://www.scoreexchange.com/scores/187686.html 

___________________________________________________________

Website: https://ivo-blaha.webnode.cz

Musica a festa per orchestra filarmonica - 2017 (1 věta, dur. cca 10 min.)

videoscore - https://youtu.be/KxARmdlHRI8

___________________________________________________________

SLAVNOST pro 2 lesní rohy, smyčce a tympány - 2018 (1 věta, dur. cca 3 min.)

Premiéra 5. 5. 2019, Horní Jelení , Orchestr  ZUŠ K. Malicha - Holice, dir. František Machač 

 https://www.scoreexchange.com/scores/363251.html

_________________________________________________________ 

LOVECKÁ pro 2 lesní rohy, smyčce a tympány - 2018 (1 věta, dur. cca 3 min.)

https://www.scoreexchange.com/scores/363152.html

____________________________________________________________________________________________________

     Archiv autorových partitur a nahrávek:   

     https://www.scoreexchange.com/search?q=Ivo+Blaha

Poznámka: Interpreti, kteří hodlají některou ze zmíněných skladeb nastudovat, mohou získat notový materiál zdarma, kontaktují-li autora

Note: Performers, who want to play some mentioned pieces, can obtain sheet music free, if they contact author

__________________________________________________________________________________