_____________________________________________________

Hudební skladatel a muzikolog PhDr. Zdeněk Šesták:

    V letošním koncertně programovém dění, značně ovlivněném zákeřnou epidemií, nám často uniká připomínka některých důležitých výročí. Jednou z mála výjimek byl slavnostní jubilejní koncert Společnosti českých skladatelů k 85. létům profesora Ivo Bláhy, konaný dne 17. září 2021 v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně v Praze. Koncert měl osobitý půvab i v tom, že si jej komentoval nehledanými slovy sám oslavenec.

    A tak jsme slyšeli cyklus dětských sborů na slova V. Fischera a sbory s názvem "Strunám starobylým" v přesvědčivém podání manželů Šárky a Stanislava Mistrovými jako sbormistrů ve sboru Paleček doplněném v druhém sboru o členy Pražských pěvců. Výběr z cyklu dětských skladeb pro klavír zahrál suverénně oslavencův vnukl Štěpán, který ještě zkušeně doprovodil svého bratra, hrajícího na zobcovou flétnu ve skladbách Bratříci a Starobylý tanec.

    Na koncertě nechyběla ani dnes již značně zpopularizovaná skladba, jakou jsou autorovy Zoolekce aneb Hodiny živočichopisu pro sólovou kytaru v podání Miloslava Klause. Bláhova díla nepostrádají svérázný racionální humor a vtip. I proto jsou tak přitažlivá.

    Satyrovy kruhy pro sólový klarinet v interpretaci Jana Macha, podobně jako antický obraz podsvětí Hades pro kontrafagot a klavír, využívající tento hudební kryptogram v těch nejdráždivějších deformacích, provedl s nadhledem na kontrafagot Ondřej Šindelář s doprovodem Stanislava Gallina.

    Ivo Bláha se tu představil jako mistr detailu, zvukovou stránkou počínaje. Uvědomíme-li si, že je tvůrcem celé řady závažných a rozměrných symfonických a komorních skladeb a že je autorem knižní publikace "Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla", pak tu máme před sebou naprosto výjimečnou osobnost české hudební kultury.

    Zapamatujme si to a přejme našemu milému kolegovi spolu se zdravím i hodně dalších tvůrčích sil.

Praha, září 2021