prof. MgA. Ivo Bláha 

__________________________________________________________________ 

Profile in English: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha

__________________________________________________________________

Curriculum vitae

      * 14. 3. 1936, Litomyšl. Po maturitě na Gymnáziu v Kladně se věnoval studiu skladby na pražské Hudební fakultě Akademie múzických umění ve třídě Jaroslava Řídkého a Vladimíra Sommera (1954-58, absolventská práce: Koncert pro orchestr). Vojenskou prezenční službu absolvoval u vojenské dechové hudby v Českém Krumlově (1958-60). Zároveň zde dirigoval místní symfonický orchestr Dalibor a organizoval komorní koncerty soudobé hudby, kde účinkoval jako houslista a pianista. Následně byl zaměstnán jako člen orchestru Městského divadla v Kladně (1960-62). Příležitostně pracoval též jako korektor (Český hudební fond) a hudební režisér (Supraphon). V letech 1964-72 byl asistentem a tajemníkem katedry skladby na Hudební fakultě AMU, kde působil jako pedagog hudebně teoretických a skladebných disciplín. Současně zde absolvoval pětileté postgraduální studium u Emila Hlobila, které dokončil v roce 1970 (závěrečná práce: Koncert pro housle a orchestr). Účastnil se též kursu elektroakustické hudby v Experimentálním studiu Čs. rozhlasu v Plzni vedeného Miloslavem Kabeláčem a Eduardem Herzogem. (V tomto zvukovém studiu následně vznikala skladba Ta láska pro spíkra, flétnu, hoboj, klarinet a zvukový záznam - 1973-75).

     Zvláště významné je jeho dlouhodobé angažmá kmenového pedagoga Filmové a televizní fakulty AMU (1967-2011). Vyučoval zde hudebně teoretické předměty, hudební praktikum, zvukovou dramaturgii audiovizuální tvorby, střih a úpravu hudební nahrávky, vedl diplomní semináře, praktická zvuková a filmová cvičení, byl konzultantem, vedoucím a oponentem řady diplomních a disertačních prací. V roce 1980 spoluzakládal na FAMU nový studijní obor Zvuková tvorba, který v období 1993 - 2011 řídil jako vedoucí katedry. Roku 1985 se stal docentem, v roce 1999 byl jmenován profesorem. Je pověřován funkcí předsedy státní zkušební komise u habilitací a profesorských řízení. Působí též v oborové komisi katedry zvukové tvorby hudební fakulty AMU.

     Ve svém kompozičním díle se soustřeďuje na hudbu komorní, orchestrální i vokální. Velkou pozornost věnuje také tvorbě pro děti, zejména dětským sborům. Je rovněž autorem sborových úprav národních písní a hudby ke krátkým filmům. Ve skladebném slohu dospěl k vlastní syntéze v rámci uvolněné tonality. Za typické znaky jeho tvorby lze považovat tendenci k perfekcionismu, smysl pro detail i architekturu celku a cit pro témbr a výraz hudby. Patrný je též autorův sklon k vynalézavosti. Jeho hudba má zpravidla emotivní ladění – fantaskní, lyrické, rozjímavé, lehce úsměvné… 

    Z jeho dosavadní tvorby dosáhly významného ocenění: Smyčcový kvartet č. 3 - přední umístění na Mezinárodní skladatelské tribuně UNESCO v Paříži (1991), miniatury pro sólovou kytaru Zoolekce II. - výroční cena Českého hudebního fondu (1993). Získal rovněž několik cen za sborové cykly v skladatelských soutěžích vokální tvorby Jirkov - Olomouc: Něco pro uši, Písničky s věnováním a Beruška, hroch a počitadlo. Řada jeho sborových skladeb byla oceněna v mezinárodní soutěži Opus Ignotum, první cenu obdržel dětský sbor Ježíšku, Ježíšku (2019). Skladba Whirls pro smyčce zvítězila v mezinárodní soutěži SCMEA - South Carolina Music Educators Association (2019).

     Je autorem publikací o tvůrčí práci s filmovým zvukem, které slouží jako základní odborná literatura při výuce na domácích i zahraničních školách (nejvýznamnější: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla - 2004, 2006, 2014). Ke své skladbě Samomluva s marimbou natočil stejnojmennou filmovou verzi podle vlastního scénáře (2010):  www.youtube.com/watch?v=vSX5WnqjmZ8

     Svoji hudební tvorbu publikoval u společností Panton, Supraphon, Editions Lemoine Paris, Triga Praha, Český hudební fond, Český rozhlas a Schott. Autorovy rukopisy jsou uloženy v archivech ČHF, Českého rozhlasu Praha a Knihovny HAMU. Nejobsáhlejší volně dostupný archiv autorových partitur a nahrávek: www.scoreexchange.com/search?q=Ivo+Blaha 

Je členem výboru Společnosti českých skladatelů (AHUV).

 

Ivo Bláha on ScoreExchange.com

Diskografie

Co je krásy na světě, Supraphon DV 10208, 1966

Koncert pro housle a orchestr, LP Supraphon 1970

Dvě invence pro sólovou flétnu, LP Supraphon 1975

Jarní hry – suita pro dechový kvintet, LP 11 0563 Panton 1975

Duo pro basklarinet a klavír, LP Supraphon 1976

Sinfonia "Per archi", LP Supraphon 1978

Housle – věta pro sólové housle, LP Supraphon 1980

Hymnus pro varhany, LP Panton 1981

Klenby pro varhany, LP Panton 1988

Smyčcový kvartet č. 3, CD "Česká soudobá hudba – smyčcové kvartety", Č. rozhlas 1996

Imaginace pro housle a klavír, CD "Kaleidoskop", Triga, Praha 1999

Medvědí písničky, CD "Medvědárium" - DPS Medvíďata (Sdružení pro rozvoj ZUŠ Č. Krumlov 2005)

Contemporary Guitar 1, CD - Josef Mazan - VIXEN 2016

Lexika

a) život a dílo

Malá encyklopedie hudby (Editio Supraphon 1983)

Malá Československá encyklopedie (Akademia 1984)

Čeští skladatelé současnosti (Panton 1985)

Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964-1994 (M.Kaduch 1994)

Český biografický slovník XX. století. (Ladislav Horáček–Paseka 1999)

Baker’s Biographical Dictionary of Musicians (Centennial Edition 2001)

International Who’s Who in Classical Music (London:Europa 2002)

World Who's Who: Europa Biographical Reference (2013)

KDO JE KDO – osobnosti české současnosti (Praha 2005)

https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha

https://www.velikani.cz/index2.php?zdroj=blahai&kat=ume

http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=8025

b) archivy a vydavatelství

https://www.scoreexchange.com/search?q=Ivo+Blaha

c) videozáznamy skladeb 

https://www.youtube.com/user/IvesTupes/videos 

Odborné publikace

Zvuková dramaturgie filmu (AMU, SPN 1983)

Základy zvukové dramaturgie ve filmu a televizi (AMU, SPN 1987)

Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla (Akademie múzických umění v Praze 2004, 2006, 2014)

Dramaturgija zvuku u audio-vizuelnom delu (Akademski filmski centar, Beograd 2008)

___________________________________________________________________

 

počítadlo.abz.cz