Prof. MgA. Ivo Bláha 

__________________________________________________________________ 

Profile in English: https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha

__________________________________________________________________

Curriculum vitae

      * 14. 3. 1936, Litomyšl. Po maturitě na kladenském gymnáziu se věnoval studiu skladby na pražské Hudební fakultě Akademie múzických umění ve třídě Jaroslava Řídkého a Vladimíra Sommera (1954-58, absolventská práce: Koncert pro orchestr). Vojenskou prezenční službu absolvoval u vojenské dechové hudby v Českém Krumlově (1958-60), kde mj. působil i jako dirigent amatérského symfonického orchestru Dalibor. Poté byl zaměstnán jako člen orchestru Městského divadla v Kladně (1960-62). Příležitostně pracoval též jako korektor (Český hudební fond) a hudební režisér (Supraphon). V letech 1964-72 byl asistentem a tajemníkem katedry skladby na Hudební fakultě AMU, kde působil jako pedagog hudebně teoretických a skladebných disciplín. Zároveň zde absolvoval pětileté studium umělecké aspirantury u Emila Hlobila, které dokončil v roce 1970 (závěrečná práce: Koncert pro housle a orchestr). Účastnil se též kursu elektroakustické hudby v Experimentálním studiu Čs. rozhlasu v Plzni vedeného Miloslavem Kabeláčem a Eduardem Herzogem. (V tomto zvukovém studiu následně vznikala skladba pro spíkra, flétnu, hoboj, klarinet a zvukový pás Ta láska 1973-75).

     Zvláště významné je jeho dlouhodobé angažmá kmenového pedagoga Filmové a televizní fakulty AMU (1967-2011). Vyučoval zde řadu hudebně teoretických předmětů, hudební praktikum, zvukovou dramaturgii audiovizuální tvorby, střih a úpravu hudební nahrávky aj., vedl diplomní semináře, praktická zvuková a filmová cvičení, byl konzultantem, vedoucím a oponentem mnoha diplomních a disertačních prací. V roce 1980 založil na FAMU studijní obor Zvuková tvorba, který v období 1993-2011 řídil ve funkci vedoucího katedry zvukové tvorby. V roce 1985 se habilitoval na docenta, roku 1999 byl jmenován profesorem. Své pedagogické zkušenosti v tomto oboru teoreticky zpracoval v řadě odborných publikací.

     Ve svém kompozičním díle se soustřeďuje na hudbu komorní, orchestrální i vokální. Velkou pozornost věnuje také tvorbě pro děti, především dětským sborům. Je rovněž autorem sborových úprav národních písní a hudby ke krátkým filmům. Ve skladebném slohu dospěl k vlastní syntéze v rámci uvolněné tonality. Charakteristickými rysy jeho tvorby jsou tendence ke skladebnému perfekcionismu, smysl pro detail i architekturu celku, cit pro funkci témbru a důraz na výrazový obsah hudby. Jeho skladby se vyznačují logikou postupů, formální precizností a vynalézavostí. U závažných kompozic s filosofickým podtextem hudební výraz nezřídka osciluje mezi polohou mysteriózní, lyrickou a jemně úsměvnou.

     Smyčcový kvartet č. 3 získal přední umístění na Mezinárodní skladatelské tribuně UNESCO v Paříži (1991), za miniatury pro sólovou kytaru Zoolekce II. byla skladateli udělena výroční cena Českého hudebního fondu (1993). Získal rovněž několik cen za sborové cykly v skladatelských soutěžích vokální tvorby Jirkov - Olomouc (Něco pro uši, Písničky s věnováním a Beruška, hroch a počitadlo). Je autorem článků a publikací o zvukové dramaturgii filmu, které slouží jako základní odborná literatura při výuce na domácích i zahraničních školách (nejvýznamnější: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla - 2004, 2006, 2014). Na svou skladbu Samomluva s marimbou vytvořil stejnojmenný krátký hudební film podle vlastního scénáře (2010):  www.youtube.com/watch?v=vSX5WnqjmZ8

     Svoji hudební tvorbu publikoval u společností Panton, Supraphon, Editions Lemoine Paris, Triga Praha, Č. hudební fond a Schott. Autorovy rukopisy jsou uloženy v archivech ČHF, Č. rozhlasu Praha a Knihovny HAMU. Nejobsáhlejší volně dostupný archiv autorových partitur a nahrávek: https://www.scoreexchange.com/search?q=Ivo+Blaha

Ivo Bláha on ScoreExchange.com

    Je členem Společnosti českých skladatelů (AHUV) a sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost.

Diskografie

Co je krásy na světě, Supraphon DV 10208, 1966

Koncert pro housle a orchestr, LP Supraphon 1970

Dvě invence pro sólovou flétnu, LP Supraphon 1975

Jarní hry – suita pro dechový kvintet, LP 11 0563 Panton 1975

Duo pro basklarinet a klavír, LP Supraphon 1976

Sinfonia "Per archi", LP Supraphon 1978

Housle – věta pro sólové housle, LP Supraphon 1980

Hymnus pro varhany, LP Panton 1981

Klenby pro varhany, LP Panton 1988

Smyčcový kvartet č. 3, CD "Česká soudobá hudba – smyčcové kvartety", Č. rozhlas 1996

Imaginace pro housle a klavír, CD "Kaleidoskop", Triga, Praha 1999

Medvědí písničky, CD "Medvědárium" - DPS Medvíďata (Sdružení pro rozvoj ZUŠ Č. Krumlov 2005)

Contemporary Guitar 1 - Josef Mazan - VIXEN 2016

Lexika

a) život a dílo

Malá encyklopedie hudby (Editio Supraphon 1983)

Malá Československá encyklopedie (Akademia 1984)

Čeští skladatelé současnosti (Panton 1985)

Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964-1994 (M.Kaduch 1994)

Český biografický slovník XX. století. (Ladislav Horáček–Paseka 1999)

Baker’s Biographical Dictionary of Musicians (Centennial Edition 2001)

International Who’s Who in Classical Music (London:Europa 2002)

World Who's Who: Europa Biographical Reference (2013)

KDO JE KDO – osobnosti české současnosti (Praha 2005)

https://www.scoreexchange.com/profiles/ivoblaha

https://www.velikani.cz/index2.php?zdroj=blahai&kat=ume

http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=8025

b) archivy a vydavatelství

http://www.scoreexchange.com/search?q=Ivo+Blaha

https://www.youtube.com/results?search_query=Ivo+Blaha

Odborné publikace

Zvuková dramaturgie filmu (AMU, SPN 1983)

Základy zvukové dramaturgie ve filmu a televizi (AMU, SPN 1987)

Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla (Akademie múzických umění v Praze 2004, 2006, 2014)

Dramaturgija zvuku u audio-vizuelnom delu (Akademski filmski centar, Beograd 2008)

___________________________________________________________________

 

počítadlo.abz.cz